syzbot


protection_fault: solock_shared

Status: upstream: reported on 2024/04/15 04:34
Reported-by: syzbot+b7ef44521c90d0740ba3@syzkaller.appspotmail.com
First crash: 70d, last: 67d

Sample crash report:
kernel: protection fault trap, code=0
Stopped at   solock_shared+0x1c:   movq  0x8(%r12),%rax
ddb{1}> 
ddb{1}> set $lines = 0
ddb{1}> set $maxwidth = 0
ddb{1}> show panic
the kernel did not panic
ddb{1}> trace
solock_shared(ffff800010fdc2a8) at solock_shared+0x1c sys/kern/uipc_socket2.c:351
soreceive(ffff800010fdc2a8,0,ffff8000324f0d88,0,0,ffff8000324f0c9c,6d59710a1c86080b) at soreceive+0x690 sys/kern/uipc_socket.c:932
fifo_read(ffff8000324f0cf0) at fifo_read+0xd2 sys/miscfs/fifofs/fifo_vnops.c:256
VOP_READ(fffffd805c8f78b8,ffff8000324f0d88,64,fffffd807f7d72d8) at VOP_READ+0xc3 sys/kern/vfs_vops.c:227
vn_rdwr(0,fffffd805c8f78b8,ffff80001f052000,200,0,1,899544dd1390dbf3,0,ffff8000006aa000,0) at vn_rdwr+0x10a
vndstrategy(fffffd8065b38b28) at vndstrategy+0x3e2 sys/dev/vnd.c:342
readdoslabel(fffffd8065b38b28,ffffffff81538c60,ffff800000e4fe00,0,1) at readdoslabel+0x79 readdisksector sys/kern/subr_disk.c:323 [inline]
readdoslabel(fffffd8065b38b28,ffffffff81538c60,ffff800000e4fe00,0,1) at readdoslabel+0x79 sys/kern/subr_disk.c:354
readdisklabel(2902,ffffffff81538c60,ffff800000e4fe00,1) at readdisklabel+0x16b sys/arch/amd64/amd64/disksubr.c:99
vndioctl(2902,41946472,ffff800000e4fe00,1,ffff8000ffff1740) at vndioctl+0x4d8 sys/dev/vnd.c:619
VOP_IOCTL(fffffd806e417eb8,41946472,ffff800000e4fe00,1,fffffd807f7d78f0,ffff8000ffff1740) at VOP_IOCTL+0x9a sys/kern/vfs_vops.c:264
vn_ioctl(fffffd806a710e48,41946472,ffff800000e4fe00,ffff8000ffff1740) at vn_ioctl+0xc0 sys/kern/vfs_vnops.c:525
sys_ioctl(ffff8000ffff1740,ffff8000324f1d70,ffff8000324f1cc0) at sys_ioctl+0x4a9
syscall(ffff8000324f1d70) at syscall+0x8cf mi_syscall sys/sys/syscall_mi.h:180 [inline]
syscall(ffff8000324f1d70) at syscall+0x8cf sys/arch/amd64/amd64/trap.c:577
Xsyscall() at Xsyscall+0x128
end of kernel
end trace frame: 0xc1c803a5970, count: -14
ddb{1}> show registers
rdi        0xffff80002d6c4000
rsi              0x95d
rbp        0xffff8000324f0b60
rbx                0
rdx        0xffff80002d6c4000
rcx              0x95c
rax        0xffffffff81f01af9  solock_shared+0x19
r8               0x400
r9                0x1
r10        0x5ae5162676691534
r11        0x4fe5d8384dd78da5
r12        0x3249c62dd5aa3bf1
r13               0x1
r14        0xffff800010fdc2a8
r15               0x85
rip        0xffffffff81f01afc  solock_shared+0x1c
cs                0x8
rflags            0x10246  __ALIGN_SIZE+0xf246
rsp        0xffff8000324f0b30
ss               0x10
solock_shared+0x1c:   movq  0x8(%r12),%rax
ddb{1}> show proc
PROC (syz-executor.3) tid=204349 pid=4615 tcnt=3 stat=onproc
  flags process=8000000 proc=4000000<THREAD>
  runpri=24, usrpri=79, slppri=24, nice=20
  wchan=0x0, wmesg=, ps_single=0x0
  forw=0xffffffffffffffff, list=0xffff8000ffff0030,0xffff8000ffff1230
  process=0xffff80002a15ac68 user=0xffff8000324ec000, vmspace=0xfffffd8067812c20
  estcpu=29, cpticks=2, pctcpu=0.0, user=0, sys=0, intr=0
ddb{1}> ps
  PID   TID  PPID  UID S    FLAGS WAIT     COMMAND
 15644 316006 68183   0 7  0x8000000        syz-executor.4
 15644 476357 68183   0 2  0xc000000        syz-executor.4
 65266 368105 58877   0 2  0x8000000        syz-executor.2
 48288 292012 56184   0 2  0x8000000        syz-executor.7
 48288 523850 56184   0 3  0xc000080 fsleep    syz-executor.7
 52058 414943 25249 60928 2  0x8000010        syz-executor.0
 52058 265661 25249 60928 3  0xc000090 kqsel     syz-executor.0
 2455 193693 68544   0 3  0x8000080 nanoslp    syz-executor.6
 2455 117474 68544   0 3  0xc000080 sbwait    syz-executor.6
 2455 105032 68544   0 3  0xc000080 fsleep    syz-executor.6
 4615 102037 29378   0 3  0x8000080 nanoslp    syz-executor.3
* 4615 204349 29378   0 7  0xc000000        syz-executor.3
 4615 344610 29378   0 3  0xc000080 fsleep    syz-executor.3
 29378 360962 60085   0 3  0x8000082 nanoslp    syz-executor.3
 68544 166817 60085   0 3  0x8000082 nanoslp    syz-executor.6
 94067 214390 60085   0 3  0x8000082 nanoslp    syz-executor.1
  430 229894 60085   0 2  0x8000002        syz-executor.5
 25249  5970 60085   0 3  0x8000082 nanoslp    syz-executor.0
 68183  95315 60085   0 3  0x8000082 nanoslp    syz-executor.4
 56184 489836 60085   0 3  0x8000082 nanoslp    syz-executor.7
 58877 186422 60085   0 3  0x8000082 nanoslp    syz-executor.2
 74342  60492   0   0 3   0x14200 bored     sosplice
 60085 376558 17891   0 3 0x1a000082 thrsleep   syz-fuzzer
 60085 467310 17891   0 3 0x1e000082 nanoslp    syz-fuzzer
 60085 108087 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 60085 314555 17891   0 3 0x1e000082 thrsleep   syz-fuzzer
 60085 434836 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 60085 294097 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 60085 228539 17891   0 3 0x1e000082 thrsleep   syz-fuzzer
 60085  43354 17891   0 3 0x1e000082 kqread    syz-fuzzer
 60085 213612 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 60085 172098 17891   0 3 0x1e000082 thrsleep   syz-fuzzer
 60085 131279 17891   0 3 0x1e000082 thrsleep   syz-fuzzer
 60085 398282 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 60085 446336 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 60085 383948 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 60085 376704 17891   0 3 0x1e000082 thrsleep   syz-fuzzer
 60085  94749 17891   0 3 0x1e000082 wait     syz-fuzzer
 17891 512454 20615   0 3  0x810008a sigsusp    ksh
 20615 378221 35126   0 3 0x1800009a kqread    sshd
 32456 467935   1   0 3 0x18100083 ttyin     getty
 35126  54952   1   0 3 0x18000088 kqread    sshd
 29332 361456 22693   74 3 0x19100092 bpf      pflogd
 22693 471218   1   0 3 0x18000080 sbwait    pflogd
 55364 209207 89082   73 3 0x19100090 kqread    syslogd
 89082 231025   1   0 3 0x18100082 sbwait    syslogd
 84808  25282   1   0 3 0x18100080 kqread    resolvd
 50793 396087 79838   77 3 0x18100092 kqread    dhcpleased
 80965 208935 79838   77 3 0x18100092 kqread    dhcpleased
 79838  76847   1   0 3 0x18000080 kqread    dhcpleased
 9793 352759   0   0 3   0x14200 bored     smr
 85880 496330   0   0 2   0x14200        zerothread
 2372 191782   0   0 3   0x14200 aiodoned   aiodoned
 96377 275903   0   0 3   0x14200 syncer    update
 73305 193654   0   0 3   0x14200 cleaner    cleaner
 49823 367184   0   0 3   0x14200 reaper    reaper
 87750 311664   0   0 3   0x14200 pgdaemon   pagedaemon
 26003 458322   0   0 3   0x14200 bored     viomb
 3392  46577   0   0 3 0x40014200 acpi0     acpi0
 37240 129789   0   0 3 0x40014200        idle1
 63273  29940   0   0 3   0x14200 bored     softnet3
 28921 516599   0   0 3   0x14200 bored     softnet2
 51609 517289   0   0 3   0x14200 bored     softnet1
 47434  73062   0   0 3   0x14200 bored     softnet0
 35103 191319   0   0 3   0x14200 bored     systqmp
 48940 174596   0   0 3   0x14200 bored     systq
 71234 504772   0   0 3   0x14200 tmoslp    softclockmp
 84053 414690   0   0 3 0x40014200 tmoslp    softclock
 35758 334439   0   0 3 0x40014200        idle0
   1  6605   0   0 3  0x8080082 wait     init
   0    0   -1   0 3   0x10200 scheduler   swapper
ddb{1}> show all locks
Process 4615 (syz-executor.3) thread 0xffff8000ffff1740 (204349)
Process 430 (syz-executor.5) thread 0xffff80002a1af208 (229894)
ddb{1}> show malloc
      Type InUse MemUse HighUse  Limit Requests Type Lim
     devbuf 10222  6654K  6913K 166960K   16001    0
      pcb  17   18K   20K 166960K   1129    0
     rtable  267   17K   17K 166960K   2387    0
       pf  43   11K   12K 166960K    285    0
     ifaddr  51   16K   17K 166960K    324    0
    ifgroup  76   3K    3K 166960K    489    0
     sysctl   4   1K    1K 166960K    18    0
    counters  74   37K   38K 166960K    288    0
    ioctlops   1   0K    4K 166960K   1781    0
      iov   0   0K   18K 166960K    372    0
     mount   1   1K    1K 166960K     1    0
      log   0   0K    0K 166960K     4    0
     vnodes 1474   93K   93K 166960K   4997    0
   UFS quota   1   32K   32K 166960K     1    0
   UFS mount   5   36K   36K 166960K     5    0
      shm   2   1K    9K 166960K    108    0
     VM map   2   1K    1K 166960K     2    0
      sem  19   1K    1K 166960K    143    0
    dirhash  12   2K    2K 166960K    90    0
      ACPI 1697  195K   286K 166960K   12548    0
   file desc  16   57K   109K 166960K   5921    0
     sigio   0   0K    0K 166960K    123    0
      proc  72  103K   189K 166960K   2416    0
    subproc  104   6K    8K 166960K    813    0
  NFS srvsock   1   0K    0K 166960K     1    0
   NFS daemon   1   16K   16K 166960K     1    0
  ip_moptions   0   0K    0K 166960K   1261    0
    in_multi  89   6K    7K 166960K   1024    0
  ether_multi   1   0K    0K 166960K    68    0
      mrt   3   0K    0K 166960K    31    0
  ISOFS mount   1   32K   32K 166960K     1    0
 MSDOSFS mount   1   16K   16K 166960K     1    0
      ttys  109  493K   493K 166960K    109    0
      exec   0   0K    1K 166960K   1758    0
   pfkey data   0   0K    0K 166960K     4    0
      tdb   3   0K    0K 166960K     3    0
    VM swap   8   62K   64K 166960K    10    0
    UVM amap  338  318K   319K 166960K   52953    0
    UVM aobj  113   3K    4K 166960K    135    0
   pinsyscall  40   80K   108K 166960K   8442    0
    memdesc   1   4K    4K 166960K     1    0
  crypto data   1   1K    1K 166960K     1    0
  ip6_options   0   0K    1K 166960K    470    0
      NDP  17   0K    2K 166960K    241    0
      temp  75  6816K  7316K 166960K  183836    0
     kqueue  14   20K   32K 166960K    851    0
   SYN cache   2   16K   16K 166960K     2    0
ddb{1}> show all pools
Name   Size Requests Fail Releases Pgreq Pgrel Npage Hiwat Minpg Maxpg Idle
plcache  128    24  0    0   1   0   1   1   0   8  0
rtpcb   120   565  0   562   1   0   1   1   0   8  0
rtentry  112   801  0   684   6   2   4   4   0   8  0
unpcb   144   3836  0   3818  19  17   2   4   0   8  1
syncache  336    4  0    4   1   1   0   1   0   8  0
tcpqe    32    29  54    29   2   2   0   1   0   8  0
tcpcb   808   1925  0   1920  39  37   2   8   0   8  1
arp    120   161  0   132   1   0   1   1   0   8  0
inpcb   392   7068  0   7060  101  92   9  18   0   8  8
nd6    136   203  0   179   1   0   1   1   0   8  0
pkpcb    40    29  0    29  17  17   0   1   0   8  0
kcovpl   48    61  0    53   1   0   1   1   0   8  0
ppxss   1168   19  0    19  10  10   0   1   0   8  0
pffrag   232   101  0    97   3   2   1   1   0  482  0
pffrnode  88    62  0    59   3   2   1   1   0   8  0
pffrent   40   1070  0   1029   2   1   1   1   0   8  0
pfosfp   40   1428  0   1005   5   0   5   5   0   8  0
pfosfpen  112   1428  0   714  21   0  21  21   0   8  0
pfstitem  24   534  0   458   1   0   1   1   0   8  0
pfstkey  128   534  0   458   4   1   3   3   0   8  0
pfstate  376   534  0   458  13   3  10  10   0   8  0
pfrule   1344   21  0    16   2   1   1   2   0   8  0
art_heap8 4096    3  0    2   3   2   1   3   0   8  0
art_heap4 256   3021  0   2557  63  34  29  30   0   8  0
art_table  32   3024  0   2559   6   2   4   4   0   8  0
art_node  16   784  0   682   1   0   1   1   0   8  0
semupl   112    5  0    5   3   3   0   1   0   8  0
semapl   112   136  0   119   1   0   1   1   0   8  0
shmpl   112   132  0    22   4   0   4   4   0   8  0
dirhash  1024   69  0    52   3   0   3   3   0   8  0
dino2pl  256  11011  0   9465  98   0  98  98   0   8  0
ffsino   272  11011  0   9465  106   2  104  104   0   8  0
nchpl   144  19841  0  19229  67  41  26  67   0   8  0
uvmvnodes  80   9131  0    0  187   0  187  187   0   8  0
vnodes   216   9131  0    0  508   0  508  508   0   8  0
namei   1024  66981  0  66981  13  12   1   2   0   8  1
percpumem  16   158  0   107   1   0   1   1   0   8  0
vcpupl   3904   29  0    0   4   0   4   4   0   8  0
vmpool   696    46  0    17   4   1   3   3   0   8  0
kstatmem  264   248  0   214   7   4   3   3   0   8  0
scsiplug  72    17  0    17  11  11   0   1   0   8  0
scxspl   216  125487  0  125487  27  24   3   8   1   8  3
plimitpl  152   775  0   757   1   0   1   1   0   8  0
sigapl   424   6153  0   6104  10   3   7   9   0   8  0
futexpl   64  88755  0  88752   7   6   1   1   0   8  0
knotepl  120   962  0    0  19   0  19  19   0   8  0
kqueuepl  216   1624  0   1613   5   4   1   3   0   8  0
pipepl   320   1028  0   1000   4   1   3   4   0   8  0
fdescpl  496   6110  0   6081   6   1   5   6   0   8  0
filepl   152  38771  0  38519  47  31  16  17   0   8  4
lockfpl  104   2074  0   2072   1   0   1   1   0   8  0
lockfspl  48   732  0   730   1   0   1   1   0   8  0
sessionpl 144    74  0    57   1   0   1   1   0   8  0
pgrppl   48   218  0   201   1   0   1   1   0   8  0
ucredpl  104   5674  0   5659   1   0   1   1   0   8  0
zombiepl  144   6105  0   6104   2   1   1   1   0   8  0
processpl 1136  6153  0   6104   6   1   5   6   0   8  0
procpl   656  12831  0  12760  12   4   8  10   0   8  1
srpgc    96    44  0    44  13  13   0   1   0   8  0
sosppl   168    75  0    75  26  26   0   1   0   8  0
sockpl   664  11564  0  11535  85  74  11  17   0   8  8
mcl64k   65536   6  0    0   1   0   1   1   0   8  0
mcl16k   16384   2  0    0   1   0   1   1   0   8  0
mcl12k   12288   2  0    0   1   0   1   1   0   8  0
mcl9k   9216    2  0    0   1   0   1   1   0   8  0
mcl8k   8192    5  0    0   1   0   1   1   0   8  0
mcl4k   4096    6  0    0   1   0   1   1   0   8  0
mcl2k2   2112    1  0    0   1   0   1   1   0   8  0
mcl2k   2048   566  0    0  49   8  41  49   0   8  1
mtagpl   96    76  0    0   2   0   2   2   0   8  0
mbufpl   256   1456  0    0  75   0  75  75   0   8  0
bufpl   280  19342  0  10209  653   0  653  653   0   8  0
anonpl   24  930570  0  924026  229  161  68  134   0  186  2
amapchunkpl 152 174152  0  173443  150  111  39  56   0  158  6
amappl16  200  23480  0  23334  180  168  12  33   0   8  0
amappl15  192    89  0    89   2   2   0   1   0   8  0
amappl14  184   392  0   377   2   1   1   2   0   8  0
amappl13  176    13  0    13   2   2   0   1   0   8  0
amappl12  168   7574  0   7543   4   2   2   3   0   8  0
amappl11  160    63  0    49   1   0   1   1   0   8  0
amappl10  152   112  0   103   1   0   1   1   0   8  0
amappl9  144   369  0   369   3   3   0   1   0   8  0
amappl8  136   311  0   269   2   0   2   2   0   8  0
amappl7  128    67  0    51   1   0   1   1   0   8  0
amappl6  120   1095  0   1078   3   2   1   2   0   8  0
amappl5  112   376  0   361   1   0   1   1   0   8  0
amappl4  104   961  0   922   2   0   2   2   0   8  0
amappl3   96  31720  0  31635   3   0   3   3   0   8  0
amappl2   88   6685  0   6609   5   3   2   4   0   8  0
amappl1   80  30436  0  29887  23  10  13  23   0   8  0
amappl   88  51631  0  51415   8   2   6   6   0  92  0
dma4096  4096    1  0    1   1   1   0   1   0   8  0
dma1024  1024    1  0    0   1   0   1   1   0   8  0
dma256   256    6  0    6   1   1   0   1   0   8  0
dma128   128   253  0   253   1   1   0   1   0   8  0
dma64    64    6  0    6   1   1   0   1   0   8  0
dma32    32    7  0    7   1   1   0   1   0   8  0
dma16    16    18  0    17   1   0   1   1   0   8  0
aobjpl   72   134  0    22   3   0   3   3   0   8  0
uaddrrnd  24   6157  0   6099   1   0   1   1   0   8  0
uaddrbest  32    2  0    0   1   0   1   1   0   8  0
uaddr    24   6157  0   6099   1   0   1   1   0   8  0
vmmpekpl  168  44936  0  44872   4   0   4   4   0   8  0
vmmpepl  168  387737  0  385706  210  106  104  118   0  357  0
vmsppl   440   6156  0   6099   9   2   7   7   0   8  0
rwobjpl   56  104724  0  94267  176  28  148  151   0   8  0
pdppl   4096  12321  0  12227  328  230  98  112   0   8  4
pvpl    32  45283  0    0  367   1  366  366   0  265  0
pmappl   248   6156  0   6099   4   0   4   4   0   8  0
extentpl  40    56  0    38   1   0   1   1   0   8  0
phpool   112   795  0   338  14   0  14  14   0   8  0
ddb{1}> machine ddbcpu 0
Stopped at   x86_ipi_db+0x1e:    addq  $0x8,%rsp
ddb{0}> trace
x86_ipi_db(ffffffff82cddff0) at x86_ipi_db+0x1e sys/arch/amd64/amd64/db_interface.c:393
x86_ipi_handler() at x86_ipi_handler+0xb7 sys/arch/amd64/amd64/ipi.c:106
Xresume_lapic_ipi() at Xresume_lapic_ipi+0x27
end of kernel
end trace frame: 0x72c7ef814710, count: -3
ddb{0}> machine ddbcpu 1
Stopped at   solock_shared+0x1c:   movq  0x8(%r12),%rax
ddb{1}> trace
solock_shared(ffff800010fdc2a8) at solock_shared+0x1c sys/kern/uipc_socket2.c:351
soreceive(ffff800010fdc2a8,0,ffff8000324f0d88,0,0,ffff8000324f0c9c,6d59710a1c86080b) at soreceive+0x690 sys/kern/uipc_socket.c:932
fifo_read(ffff8000324f0cf0) at fifo_read+0xd2 sys/miscfs/fifofs/fifo_vnops.c:256
VOP_READ(fffffd805c8f78b8,ffff8000324f0d88,64,fffffd807f7d72d8) at VOP_READ+0xc3 sys/kern/vfs_vops.c:227
vn_rdwr(0,fffffd805c8f78b8,ffff80001f052000,200,0,1,899544dd1390dbf3,0,ffff8000006aa000,0) at vn_rdwr+0x10a
vndstrategy(fffffd8065b38b28) at vndstrategy+0x3e2 sys/dev/vnd.c:342
readdoslabel(fffffd8065b38b28,ffffffff81538c60,ffff800000e4fe00,0,1) at readdoslabel+0x79 readdisksector sys/kern/subr_disk.c:323 [inline]
readdoslabel(fffffd8065b38b28,ffffffff81538c60,ffff800000e4fe00,0,1) at readdoslabel+0x79 sys/kern/subr_disk.c:354
readdisklabel(2902,ffffffff81538c60,ffff800000e4fe00,1) at readdisklabel+0x16b sys/arch/amd64/amd64/disksubr.c:99
vndioctl(2902,41946472,ffff800000e4fe00,1,ffff8000ffff1740) at vndioctl+0x4d8 sys/dev/vnd.c:619
VOP_IOCTL(fffffd806e417eb8,41946472,ffff800000e4fe00,1,fffffd807f7d78f0,ffff8000ffff1740) at VOP_IOCTL+0x9a sys/kern/vfs_vops.c:264
vn_ioctl(fffffd806a710e48,41946472,ffff800000e4fe00,ffff8000ffff1740) at vn_ioctl+0xc0 sys/kern/vfs_vnops.c:525
sys_ioctl(ffff8000ffff1740,ffff8000324f1d70,ffff8000324f1cc0) at sys_ioctl+0x4a9
syscall(ffff8000324f1d70) at syscall+0x8cf mi_syscall sys/sys/syscall_mi.h:180 [inline]
syscall(ffff8000324f1d70) at syscall+0x8cf sys/arch/amd64/amd64/trap.c:577
Xsyscall() at Xsyscall+0x128
end of kernel
end trace frame: 0xc1c803a5970, count: -14

Crashes (2):
Time Kernel Commit Syzkaller Config Log Report Syz repro C repro VM info Assets (help?) Manager Title
2024/04/17 20:08 openbsd 456e8b6ad58e acc528cb .config console log report [disk image] [bsd.gdb] [kernel image] ci-openbsd-multicore protection_fault: solock_shared
2024/04/15 04:34 openbsd 56d65d052d3a c8349e48 .config console log report [disk image] [bsd.gdb] [kernel image] ci-openbsd-multicore protection_fault: solock_shared
* Struck through repros no longer work on HEAD.